Ejendomsservice

Ejendomsservice

Vi spænder over en stor og bred vifte af kvalitets ydelser inden for professionel Ejendomsservice . Vi står for en god planlægning, effektiv udførsel af opgaverne ,og efterfølgende kvalitetssikring sammen med dig.

Moderne udstyr, flittige og engagerede medarbejdere , præcis planlægning af vores arbejdsopgaver er noget af det, der gør vores mange kunder,  får en stor økonomisk fordel  ved at gøre brug af vores ejendomsservice.

Blandt vore kunder kan nævnes pensionskasser, boligforeninger, private boligudlejere, adelsforeninger, industrivirksomheder mm.

Vi kan tilbyde følgende inde for Ejendomservice:

 • Kontakt til beboere.
 • Kontakt til administration.
 • Trappevask.
 • Ind og udflyttesyn.
 • Malerarbejde i lejligheder.
 • Handymand opgaver.
 • Vicevært / Gårdmand.
 • Bestilling og udlevering af nøgler.
 • Vedligeholdelse af grønne arealer/ Ukrudtsbekæmpelse.
 • Tilsyn med skraldeordningen.
 • Varmemesterservice.
 • Tilsyn med håndværkere.
 • Tilsyn med lejligheder.
 • Vedligeholdelsesplaner.
 • Håndværkerservice.
 • Projektstyring.
 • Rens af affaldsbeholdere.
 • Rekvirering af håndværkere.
 • Styring af varmecentralen.
 • Servicering og udskifting af termostatventiler hos beboere.
 • Aflæsning af målere i fyrrummet.
 • Skadeservice.
 • Hovedrengøring af opgange.
 • Rengøring af vaskerier.
 • Tjek af sprinkleranlæg.
 • Kontakt til administration.
 • Kontakt til forsikringsselskaber.
 • Kontakt til kommune.

Kontakt Service Compagniet for mere information:

Ejendomsservice

Vi spænder over en stor og bred vifte af kvalitets ydelser inden for professionel Ejendomsservice . Vi står for en god planlægning, effektiv udførsel af opgaverne ,og efterfølgende kvalitetssikring sammen med dig.

Moderne udstyr, flittige og engagerede medarbejdere , præcis planlægning af vores arbejdsopgaver er noget af det, der gør vores mange kunder,  får en stor økonomisk fordel  ved at gøre brug af vores ejendomsservice.

Blandt vore kunder kan nævnes pensionskasser, boligforeninger, private boligudlejere, adelsforeninger, industrivirksomheder mm.

Vi kan tilbyde følgende inde for Ejendomservice:

 • Kontakt til beboere.
 • Kontakt til administration.
 • Trappevask.
 • Ind og udflyttesyn.
 • Malerarbejde i lejligheder.
 • Handymand opgaver.
 • Vicevært / Gårdmand.
 • Bestilling og udlevering af nøgler.
 • Vedligeholdelse af grønne arealer/ Ukrudtsbekæmpelse.
 • Tilsyn med skraldeordningen.
 • Varmemesterservice.
 • Tilsyn med håndværkere.
 • Tilsyn med lejligheder.
 • Vedligeholdelsesplaner.
 • Håndværkerservice.
 • Projektstyring.
 • Rens af affaldsbeholdere.
 • Rekvirering af håndværkere.
 • Styring af varmecentralen.
 • Servicering og udskifting af termostatventiler hos beboere.
 • Aflæsning af målere i fyrrummet.
 • Skadeservice.
 • Hovedrengøring af opgange.
 • Rengøring af vaskerier.
 • Tjek af sprinkleranlæg.
 • Kontakt til administration.
 • Kontakt til forsikringsselskaber.
 • Kontakt til kommune.